Căn cứ Kế hoạch Số: 734/KH-SGDĐT ngày 15/ 5/ 2014 của Sở GD&ĐT Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch Tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú các huyện năm học 2014 - 2015; Trường phổ thông dân tộc Nội trú huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2014 - 2015 như sau: