Thứ ba, 12/11/2019 - 09:46|
TRANG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN NA RÌ
HỘI VUI HỌC TẬP TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

HỘI VUI HỌC TẬP TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

Thực hiện kế hoạch năm học, nhằm giúp các em học sinh củng cố, hệ thống những kiến thức cơ bản mà các em đã học trong học kì I. Ngày 6/12/2012, Tổ Khoa học xã hội trường Phổ thông Dân tộc Nội Trú Na Rì đã tổ chức hoạt động ngoại khóa - Hội vui học tập các môn khoa học xã hội.