Thực hiện kế hoạch số 406/KH-NTrNR ngày 29 tháng 10 năm 2018, trường Phổ thông dân tộc Nội trú Huyện Na Rì tổ chức thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa cấp trường năm học 2018 - 2019