Tuesday, 12/11/2019 - 23:51|
TRANG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN NA RÌ
LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI NĂM 2015

LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI NĂM 2015

Thực hiện Điều lệ Đoàn, Kế hoạch công tác Đoàn năm 2015, sự chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện đoàn Na Rì và sự nhất trí của Ban Chi ủy, Ban giám hiệu trường PTDT Nội trú Na Rì, ngày 20/5/2015 vừa qua, Chi đoàn trường PTDT Nội trú Na Rì đã tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên mới năm 2015
NGÀY HỘI CÔNG NHẬN CHUYÊN HIỆU RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN

NGÀY HỘI CÔNG NHẬN CHUYÊN HIỆU RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN

Thực hiện công văn số 07-KH/HĐĐ ngày 20/3/2015 của Hội đồng Đội huyện Na Rì về Kế hoạch tổ chức Ngày hội công nhận chuyên hiệu Rèn luyện đội viên năm học 2014-2015, ngày 09/5/2015 vừa qua, Liên đội trường PTDT Nội trú Na Rì đã tổ chức Ngày hội công nhận chuyên hiệu Rèn luyện đội viên với sự có mặt ...
HOẠT ĐỘNG KỈ NIỆM NGÀY 26/ 3/ 2014

HOẠT ĐỘNG KỈ NIỆM NGÀY 26/ 3/ 2014

Nhân dịp kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2014), vừa qua, Chi đoàn trường đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa thể hiện sức trẻ, sức khỏe và tinh thần xung kích, dẫn đầu của thanh niên thời hiện đại:
HỘI THI "AEROBIC VÀ TIẾNG HÁT CỦA EM"

HỘI THI "AEROBIC VÀ TIẾNG HÁT CỦA EM"

Thiết thực kỉ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2013), vào tối ngày 24 tháng 3 vừa qua, Chi đoàn trường và Liên đội đã tổ chức thành công Hội thi "Aerobic và tiếng hát của em".
XUÂN NHÂN ÁI

XUÂN NHÂN ÁI

Trong khuôn khổ chương trình Tình nguyện mùa đông do Huyện đoàn Na Rì phát động, ngày 30/01/2013, Chi đoàn và Liên đội trường PTDT Nội trú Na Rì đã phối hợp cùng Chi đoàn Ủy ban nhân dân huyện Na Rì
TẤM ÁO NGHĨA TÌNH

TẤM ÁO NGHĨA TÌNH

Một trong những hoạt động thiết thực của Liên đội trường PTDT Nội trú Na Rì trong học kì I năm học 2012 - 2013 vừa qua là các em đội viên đã nhiệt tình tham gia đóng góp xây dựng quỹ "Vì bạn nghèo"
TIẾP BƯỚC ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ

TIẾP BƯỚC ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ

Vừa qua, Liên đội trường PTDT Nội trú Na Rì đã triển khai Kế hoạch số 27 /KH-L§ ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2012 của Liên đội về việc Tæ chøc ®ît thi ®ua chµo mõng 68 n¨m ngµy Thµnh lËp Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam (22/12/1944 - 22/12/2012) n¨m häc 2012 - 2013.