Thực hiện Công văn số 2003/SGDĐT-VP, ngày 05/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn về việc triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” năm 2018.