Thực hiện kế hoạch số 394/KH-NTrNR ngày 16 tháng 10 năm 2018, trường Phổ thông dân tộc Nội trú huyện Na Rì tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018 - 2019.