Thông tin chi tiết Phó hiệu trưởng "Nông Thị Huế"
Nông Thị Huế
Họ và tên Nông Thị Huế
Ngày sinh
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó hiệu trưởng
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 02813 884 158
Thư điện tử huenong08@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều