Thông tin chi tiết:
Lâm Thị Lanh
Phó hiệu trưởng Lâm Thị Lanh
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 01689108629
Email 01689108629
Mạng xã hội